Garantie

Uw garantie van 3 maand

  • Indien dit product binnen een periode van 3 maand na aankoopdatum wordt teruggestuurd naar aanleiding van een fabricage- of materiaalfout, zullen wij zonder voorwaarde en volledig gratis dit product vervangen.
  • Bovenstaande geldt niet voor schade die is ontstaan als resultaat van ongewone slijtage, scheuren, ongelukken, bewerkingen en verkeerd gebruik.
  • Deze waarborg is van toepassing op de oorspronkelijke aanschaffer en schaadt uw statutaire rechten niet.
  • Gelieve dit product, samen met uw aankoopbewijs, terug te brengen/sturen naar Ditek bv, in het onwaarschijnlijke geval dat er zich een probleem voordoet.
  • De garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het product.
  • Indien u de garantie op uw artikel gewaarborgd wil, kunt u uw gegevens hier invullen.